Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Οι Όροι Χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») εφαρμόζονται στο διαδικτυακό κατάστημα www.millimetre.gr (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «E-shop»), το οποίο διαχειρίζεται και διατηρεί η ελληνική ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΤΟΥΝΑ και διακριτικό τίτλο «MILLIMETRE, η οποία εδρεύει στη Ρόδο, επί της οδός Λάζαρου Τηλιακού 139, Ρόδος, ΤΚ 85132., με ΑΦΜ 162354216 ΔΟΥ Ρόδου και αριθμ. ΓΕΜΗ 163270120000 με email επικοινωνίας contact@millimetre.gr (εφεξής η «Επιχείρηση»).
 2. Προκειμένου να προβεί σε αγορά προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο εκάστοτε πελάτης (εφεξής ο «Πελάτης») μπορεί να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για την εγγραφή, απαιτείται όνομα χρήστη ή/και διεύθυνση e-mail, στην οποία αποστέλλεται επιβεβαίωση εγγραφής. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Πελάτης μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή παραγγελίας.
 3. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέποντας από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ Β’ 969/22.3.2017.
 4. Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τον Πελάτη και όχι για μεταπώληση. Με την αγορά των προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι μπορούν να αποθηκευτούν και/ή να εκτυπωθούν από την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή κατ’ επιλογή της ή εξαιτίας αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία και οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι νέοι Όροι Χρήσης θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αλλά σε κάθε περίπτωση για τον Πελάτη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας του.
 5. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν προσφέρει προς πώληση μεταχειρισμένα ή ελαττωματικά προϊόντα. Τα προϊόντα που πωλούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιγράφονται κατά το μέτρο του δυνατού πιο αναλυτικά και με ακρίβεια όσον αφορά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο χρώμα, στην ποιότητα, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στο μέγεθος, κ.ο.κ., ώστε να ενημερώνεται ο Πελάτης με ευκρινή και κατανοητό τρόπο πριν από την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των πωλούμενων προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
 6. Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κάθε άλλου τέλους και φόρου, και των εξόδων αποστολής για την παράδοση των προϊόντων που αγοράζει. Οι τιμές των προϊόντων, πριν από την αγορά τους, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Ο Πελάτης αγοράζει τα προϊόντα στην τιμή που ισχύει κατά το χρόνο της αγοράς και οι τιμές των προϊόντων αναφέρονται σε Ευρώ.
 7. Ο Πελάτης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και τα τοποθετεί στο «Καλάθι Αγορών» κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη στο καλάθι», το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξί μέρος της ιστοσελίδας. Ο Πελάτης μπορεί να αφαιρέσει οποιοδήποτε προϊόν πατώντας το εικονίδιο «Χ» ή το εικονίδιο με τον κάδο πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η παραγγελία ολοκληρώνεται μόλις ο Πελάτης επιλέξει το εικονίδιο «Αγορά».
 8. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα καταγράψει τα προσωπικά του στοιχεία: Για φυσικό πρόσωπο: Όνομα, Επίθετο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (Πόλη/κωμόπολη, οδό και αριθμό, ΤΚ) και διεύθυνση e-mail και ΑΦΜ, στην περίπτωση εκδόσεως τιμολογίου, και Για νομικό πρόσωπο: Επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (Πόλη/κωμόπολη, οδό και αριθμό, ΤΚ), διεύθυση email και ΑΦΜ). Οι πληροφορίες του Πελάτη παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές.
 9. Η ολοκλήρωση της αγοράς γίνεται με την πληρωμή των προϊόντων κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Πληρωμή τώρα».
 10. Μετά την επιτυχή πληρωμή των προϊόντων, ο Πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση της παραγγελίας του με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. Ο Πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει την παραγγελία του κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Οι Παραγγελίες μου».
 11. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την αποστολή των προϊόντων, ο Πελάτης μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παραγγελία του με γραπτή επικοινωνία στη διεύθυνση e-mail contact@millimetre.gr.
 12. Ανωτέρα βία: Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την έλλειψη ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη, σε καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Επιχείρηση δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/ μεταφοράς/ παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές, επιδημίες, πανδημίες, κλπ. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Επίσης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την έλλειψη ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή για οποιαδήποτε ζημία του Πελάτη, εάν είναι αποτέλεσμα υπαίτιας πράξης ή παράλειψης του Πελάτη ή ενός τρίτου προσώπου, που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής της Επιχείρησης.
 13. Η Επιχείρηση κατά τη διακριτική της ευχέρεια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μέρος της σύμβασης ή ολόκληρη τη σύμβαση αν αυτή αντιβαίνει τους όρους της παρούσας. Δύναται να καταγγείλει την παρούσα μονομερώς και αζημίως, σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει τους όρους της παρούσας.
 14. Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και να τηρεί τους όρους, όπως αυτοί αναγράφονται στην παρούσα. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων και δηλώσεων που έχει καταθέσει στην Επιχείρηση. Το Περιεχόμενο των δηλώσεων και των παραγγελιών δε θα πρέπει να αντιβαίνει στους νόμους, το δημοκρατικό καθεστώς της χώρας και τα χρηστά ήθη.
 15. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που τυχόν υποστεί η Επιχείρηση από απαιτήσεις αποζημίωσης που υποβλήθηκαν από τρίτους αναφορικά με το Περιεχόμενο της παραγγελίας.
 16. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα παράδοση του Περιεχομένου που επιθυμεί να καταχωρηθεί στην Υπηρεσία και για την εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα του. Το εν λόγω Περιεχόμενο θα υποβάλλεται από τον Πελάτη είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα είτε αργότερα με αποστολή. Το περιεχόμενο που θα παρέχεται ανήκει σε αυτόν ή τρίτους από τους οποίους έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης, σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση για αυτό, δεδομένου ότι δεν δύναται να προβεί σε κανενός είδους έλεγχο αυτού.
 17. Εάν διαπιστωθεί ή υποπέσει στην αντίληψη της Επιχείρησης, οποτεδήποτε, ότι ο Πελάτης έχει παραδώσει Περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ότι το Περιεχόμενο δεν είναι σύννομο ή αντίκειται στα χρηστά ήθη, τότε η Επιχείρηση δύναται, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη, να: α) αποσύρει εν μέρει ή εν όλω το Περιεχόμενο ή και να διακόψει την αντιπαροχή της σύμβασης, β) ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη, θέτοντας υπόψη του τα παραπλανητικά, παράνομα ή αντίθετα με τα χρηστά ήθη στοιχεία, γ) διεκδικήσει από τον Πελάτη με κάθε νόμιμο μέσο αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί.
 18. Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Παραγγελία και τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα.
 19. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την Επιχείρηση για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησης, στοιχείων τιμολόγησης
 20. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο Πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης χωρίς υποχρέωση αναφοράς του λόγου της υπαναχώρησης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα ακριβώς στην άριστη κατάσταση που τα παρέλαβε. Ειδικότερα, τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση τους, στην πλήρη αρχική τους συσκευασία (κουτί, νάιλον, κ.τ.λ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνεται η Επιχείρηση για την αποστολή τους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους. Η υπαναχώρηση μπορεί να γίνει με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@millimetre.gr της Επιχείρησης, με την οποία θα δηλώνεται σαφώς η απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Η Επιχείρηση μόλις πάρει την κατά τα ως άνω δήλωση Υπαναχώρησης του Πελάτη, του κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
 21. Σε περίπτωση ασκήσεως από τον Πελάτη του δικαιώματός του Υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει με χρέωσή του τα προϊόντα στην Επιχείρηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η προθεσμία τηρείται, εάν ο Πελάτης αποστείλει στην Επιχείρηση τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
 22. Σε περίπτωση ασκήσεως από τον Πελάτη του δικαιώματός του Υπαναχώρησης, η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στο Πελάτη κάθε πληρωμή που έλαβε από αυτόν (εκτός από τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να παραλάβει τα προϊόντα, που επέστρεψε ο Πελάτης. Η Επιχείρηση προβαίνει στην ανωτέρω επιστροφή των χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.
 23. Η Επιχείρηση φέρει ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του N. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 24. Στις περιπτώσεις ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο Πελάτης δικαιούται κατ` επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητά για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού. Η Επιχείρηση οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του Πελάτη. Το δικαίωμα του Πελάτη να ασκήσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά του σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφεται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την παραλαβή των προϊόντων.
 25. Περιορισμός ευθύνης: Η Επιχείρηση απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Επιχείρηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτό, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Πελατών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.
 26. Ανήλικοι. Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος από Πελάτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του. Σε περίπτωση δε παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο προς τούτο πρόσωπο, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της εκτέλεσης αυτής από το πρόσωπο που ασκεί την κηδεμονία ή εποπτεία.
 27. Πνευματική Ιδιοκτησία. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 28. Για την εξυπηρέτησή του μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και την παράδοση των προϊόντων, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την Επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email): contact@millimetre.gr
 29. Η Πολιτική της επιχείρησης μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.millimetre.gr.
 30. Κάθε διαφορά μεταξύ της Επιχείρησης και του Πελάτη μπορεί να επιλύεται με εξωδικαστικό συμβιβασμό μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Εξωδικαστικής Επίλυσης των Διαφορών, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/odr. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης ή τους Όρους Χρήσης είναι τα δικαστήρια της Ρόδου και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο.
 31. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Επιχείρηση δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της που πηγάζουν από τη σύμβαση πώλησης, να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις της και να αναθέσει υπεργολαβικά την εκτέλεσή τους, όποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς να λάβει την έγγραφη συναίνεση του Πελάτη. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τη σύμβαση πώλησης, συνολικά ή εν μέρει, χωρίς να λάβει την έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.